O’zbekiston tarixi 8-sinf For PC

49

O'zbekiston tarixi 8-sinf Free Download For PC (Windows 7,8,10,XP)

O'zbekiston tarixi 8-sinf

O'zbekiston tarixi 8-sinf For PC (Windows 7,8,10,XP) Free Download.Free O'zbekiston tarixi 8-sinf Download for PC Full Version.Download O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps for PC,Laptop,Windows Latest Version.There have lost of free apps for pc.If you like these apps for pc just try SeeHD For PC.If you’ve fed up with playing Hulu For PC on your small Android screen, let us show you how to run android apps on pc windows.You can run Android APPS/APK Games for PC,laptop and windows using an Android emulator app.

We works as apk downloader for pc to help you install O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Games available on Google Play Store too.Download Free O'zbekiston tarixi 8-sinf.Free and safe download.Download the latest version of the top software, games, programs and apps in 2019.Just Download RepelisPlus For PC and android Apps Games on desktop of your PC.If you like O'zbekiston tarixi 8-sinf APK Just Download O'zbekiston tarixi 8-sinf App for PC Here.

Q. USMONOV, U. JO’RAYEV, N. NORQULOV
O’ZBEKISTON TARIXI
(XVI—XIX asrning birinchi yarmi) 8-SINF UCHUN DARSLIK Qayta ishlangan 3-nashri
O ‘zbekiston Respublikasi Xalq ta ‘limi vazirligi tasdiqlagan
“O’QITUVCHI” NASHRIYOT – MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT—2014
O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti tarixiy adabiyotlarni nashrga tayyorlash va chop etish bo’yicha ekspert guruhining 2006-yil 5-iyundagi 1451/1-2-289- sonli xulosasiga binoan, O’zbekiston Respublikasi Xalq ta ‘limi vazirligining Respublika Ta’lim markazi tarix fanlari o’quv-metodik Kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
Mas’ul muhanir: Q. Rajabov — O’zR FA Tarix instituti bo’lim mudiri, tarix fanlari doklori.
Taqrizchilar:
A. Zamonov — O’zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo’yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bo’limi boshlig’i;
U. Haydaroy — Buxoro tuman 13-ixtisoslashtirilgan davlat umumta’lim maktabi o’qituvchisi.
Darslikdagi har bir mavzuni o’rganishda
Sizga yordamlashuvchi belgilarga e’tibor bering:
Bu belgi muhim tarixiy voqealarni yodda tutishni talab qiladi.
Bu belgi Simi herilgan matnni diqqat bilan o ‘qishga undaydi.
Bu belgi matnda uchraydłgan atama va asosiy tushunchalarning mazmunini bilib olishga da’vat etadi.
Bu belgi Sizdan mavzu bo ‘yicha berilgan savollcuga javob berishni, topshiriqlarni bajarishni talab qiladi.
Bu belgi har bir davrga oid topshiriqlarni mustaqil bajarishga da’vat qiladi

How To Play O'zbekiston tarixi 8-sinf Apk On PC,Laptop,Windows 7,8,10,XP

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop or Tablet.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,Windows 7,8,10,XP import the O'zbekiston tarixi 8-sinf Apk file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install O'zbekiston tarixi 8-sinf APPS for PC Windows.Now you can play O'zbekiston tarixi 8-sinf Apps Games on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR